Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Moravský Písek
Moravský Písek

Spustili jsme pro vás nové webové stránky. 

Sběrný dvůr odpadů Obce MP

Sběrný dvůr Moravský Písek

Nově vybudovaný sběrný dvůr je otevřen od 7. března 2012 před vjezdem na farmu společnosti Svornost Těmice, a.s. v Moravském Písku.

V provozním řádu SD naleznete seznam přejímaných odpadů i potřebné kontakty. www.moravskypisek.cz

Obsluha sběrného dvoru: Jaroslav Trojanec - 736 698 307

NA SBĚRNÉM DVOŘE NEPŘIJÍMÁME FOTOVOLTAICKÉ PANELY ANI VĚTŠÍ LITHIOVÉ BATERIE.

TYTO OD VÁS ZE ZÁKONA ODEBERE TEN, U NĚHOŽ JSTE SI JE POŘÍDILI.

V PŘÍPADĚ, ŽE NEVÍTE, OD KOHO JSTE UVEDENÉ VÝROBKY POŘÍDILI, KONTAKTUJTE FIRMU ASEKOL, KDE VÁM LIKVIDACI POMOHOU ŘEŠIT

(TEL. +420 234 235 259)


Provozní doba:

  • St 8 – 12 hod  13 – 17 hod (zimní čas)
  •                           14 - 18 hod (letní čas)      
  • So 8 – 12 hod

  

 

Informace pro občany

1. Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky odpadů

- Manipulace s nevytříděnými odpady je velmi těžká práce, nutné třídit již v domácnostech;

- není v silách obsluhy dvora dodatečně třídit odpady;

- tříděný odpad s nevytříděnými zbytky odpadu je dle zákona považován za nevytříděný odpad a na skládce se za něj platí více, což může vést ke zdražení ročního poplatku za odpady (známky za popelnice), jelikož tento odpad hradí Obec Moravský Písek - tudíž všichni občané;

- třídění je povinností občana ze zákona o odpadech.

2. Nebezpečný odpad

- Barvy, chemikálie, detergenty, oleje,...) se odkládají ve vyhrazeném prostoru do nádob k tomu určených;

- zbytky ostatního odpadu znečištěné nebezpečnými látkami jsou též považovány za nebezpečný odpad;

- skladování a přeprava nebezpečných odpadů podléhá přísnějším předpisům;

- nevíte-li o jaký odpad se jedná, považujte jej za nebezpečný;

- nebezpečný odpad se ukládá do prostor dle pokynů obsluhy sběrného dvora.

3. Elektroodpad

- Televize, ledničky, monitory, mikrovlnky,... se odkládá ve vyhrazeném prostou dle pokynů obsluhy sběrného dvora.

4. Stavební suť není odpadem z domácností

- Na sběrný dvůr lze odložit pouze 100 kg stavební suti za měsíc bezplatně. Ostatní stavební suť je možno odvést na skládku v Těmicích;

- původcem odpadu ze staveb je vlastník nemovitosti;

- obec má zájem v budoucnu provozovat likvidaci stavebního odpadu jako placenou službu a to jen omezeného množství;

- každý si může likvidaci stavebního odpadu zajistit sám a na vlastní náklady;

- stavební suť nepatří do silnic a na zasypávání děr;

- stavební suť musí být též bez příměsí, jinak je na skládce považována za směsný odpad, který je více jak 5 x dražší;

- majitel stavby může být kdykoliv vyzván k předložení dokladů o likvidaci stavebního odpadu.

5. Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad z vlastní domácnosti

- Nevozte na sběrný dvůr vytříděné odpady od jiných osob, porušujete zákon a zatěžujete systém nakládání s odpady v obci;

- nošením cizích vytříděných odpadů obci neušetříte, šetříme vytříděním vlastních odpadů, kdy snížíme množství odpadů, který se odváží na skládku a tím se méně platí;

- náklady na odvoz tříděných odpadů převyšují slevy na odpady, proto dovozem tříděných odpadů odjinud vytahujete peníze z naší společné kapsy;

- podnikatelé s trvalým pobytem v obci likvidují odpad ze své činnosti samostatně, nemůžou odpad z podnikání odvážet na sběrný dvůr;

- všechny odpady se evidují.

6. Ze sběrného dvora nelze odnášet žádné věci

- Porušuje tím zákon občan i obec, zaměstnanec na sběrném dvoře může být za poskytnutí věcí postihován. Obec může být za porušení zákona též pokutována;

- dle zákona je odpad odevzdáním od občana ve vlastnictví obce;

- obec smí předat odpad pouze osobě oprávněné s nakládáním s odpady (firmě s oprávněním);

- obec musí veškerý odpad evidovat, chybí-li evidované odpady, budeme sankcionováni.

7. Dodržujte provozní dobu sběrného dvora

- Sběrný dvůr je otevřen 2x týdně, což umožňuje každému občanu třídit odpady;

- pro vaše pohodlí máme otevřeno i každou sobotu;

- dovozem odpadu mimo provozní dobu narušujete jinou práci, kterou je potřeba též udělat včas;

- odložením odpadu před sběrný dvůr mimo pracovní dobu sběrného dvora porušujete vyhlášku a ztěžujete zaměstnancům práci;

- odložením odpadu před sběrným dvorem mimo provozní dobu je považováno za černou skládku.

8. Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora

- Dodržujte doporučení a pokyny obsluhy sběrného dvora, provoz je určen provozním řádem sběrného dvora;

- o pravidlech na sběrném dvoře nediskutujte s obsluhou, jedná se o zaměstnance, kteří si plní své povinnosti;

- při příchodu na sběrný dvůr jste povinni nahlásit své jméno a bydliště, prokažte se občanským průkazem a předložíte úhradu TKO dokladem o zaplacení;

- odpad do určených prostor ukládejte jednotlivě, aby obsluha měla přehled o přinesených odpadech;

- před uložením odpadu je obsluha povinna zkontrolovat obsah pytlů a přivezeného odpadu;

- v případě, že odpad nebude řádně vytříděn, může obsluha příjem odpadu odmítnout;

- udržujte na sběrném dvoře pořádek;

- v případě připomínek se obraťte na starostu nebo místostarostu, v případě, že váš návrh nebude odporovat zákonu o odpadech a přispěje ke zlepšení nakládání s odpady, bude v systému využit;

- mějte na paměti, že porušení vyhlášky o nakládání s odpady může být postihováno a že veškeré náklady za likvidaci odpadu platíme společnou a nerozdílnou cenu v poplatku za odpad.

9. Úhrada dovezených odpadů

Přivezený odpad je odebrán zdarma.

10. Další informace

- Provozní řád Sběrného dvora odpadů obce Moravský Písek

Sběrný dvůr

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1
11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odstávky elektřiny

Odstávky elektřiny

Realizované projekty v posledních deseti letech