Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Moravský Písek
Moravský Písek

Spustili jsme pro vás nové webové stránky. 

Zastupitelstvo obce

Starostka

Hana Habartová 

Místostarosta

Hana Součková

Zdeněk Janík

Petr Týzner

Bc. Richard Andrýsek

Ing. Miroslav Dula

Leoš Filípek

Ing. Milan Janás

Ing. et Ing. Jiřina Klobásková

Mgr. Renata Oharková

Ing. Robert Prokipčák

Mgr.Jaroslava Studničková

Ing. Zdeněk Tošovský

Ing. Antonín Zapletal 

Obecní zastupitelstvo je nejvyšším orgánem, který vykonává zákonem o obcích č.128/2000 stanovené pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Členové obecního zastupitelstva jsou voleni občany obce. Obecní zastupitelstvo zejména schvaluje program rozvoje obce, rozpočet a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok, rozhoduje o založení, zřízení nebo zániku právnických osob nebo zařízení, o účasti obce v obchodních společnostech, schvaluje obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti, volí ze svých členů starostu, místostarostu a další členy obecní rady a odvolává je z funkce, stanoví výši nákladů na činnost obecního úřadu, zřizuje obecní policii, rozhoduje o členství obce ve svazku,  schvaluje územně plánovací dokumentaci, rozhoduje o nabytí a převodu nemovitých věcí, o bezúplatném převodu movitých věcí včetně peněz, o přijetí a poskytnutí úvěru, o vkladech do obchodních společností, o majetkové účasti na podnikání jiných osob, o zastavení nemovitých věcí, aj. Obecní zastupitelstvo nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem o obcích, přenést na jiné obecní orgány, s výjimkou možnosti svěřit obecní radě část pravomoci při schvalování rozpočtových opatření. Na druhé straně si obecní zastupitelstvo nemůže vyhradit rozhodování v otázkách, které zákon výslovně svěřuje k rozhodování jiným orgánům obce. Zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná, zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Všichni členové obecního zastupitelstva, a dále obecní rada a starosta mají právo předkládat své návrhy k projednání na zasedání obecního zastupitelstva obce.

Výbory

Finanční výbor

Předsedkyně: Hana Součková
Členové:

 • Bc. Richard Andrýsek 
 • Ing. Jarmila Kopáčková   
 • Radka Šlajsová  
 • Filip Kubáň
 • Antonín Matoušek
 • Pavel Čevelík  

Kontrolní výbor

Předseda: Petr Týzner
Členové: 

 • Ing. Miroslav Dula
 • Zdeněk Kutlák 
 • Erik Šlajs  
 • Leoš Filípek
 • Pavel Němeček
 • Ing. Zdeněk Tošovský 

Osadní výbor

Předseda: Miroslav Šturc  
Členové:  

 • Stanislav Chromý 
 • Ladislav Cagášek
 • Věra Absolonová
 • Dana Rožňáková

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1
11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odstávky elektřiny

Odstávky elektřiny

Realizované projekty v posledních deseti letech